La guerre mondiale contre les meilleurs destriers des joueurs plus légers de la “cathédrale climatique”

“We zitten op een snelweg naar de klimaathel, met onze voet nog steeds op het gaspedaal.” C’était la meilleure façon de gérer la météo de Charm-el-Cheikh à Charm-el-Cheikh. C’était António Guterres, secrétaire général van de Verenigde Naties, die hem uitsprak. Als het om klimaat gaat, heeft Guterres nooit een gebrek aan beangstigende beeldspraak.

Nu de top voorbij is, blijkt dat de voet in Egypte maar een klein beetje van het gaspedaal is gegaan. Met uitzondering van een akkoord over een schadefonds voor ontwikkelingslanden die worden getroffen door natuurrampen die worden versterkt door klimaatverandering, is er op geen enkel thema grote vooruitgang geboekt.

Dit zijn de uitkomsten op zeven belangrijke thema’s.

Lisez aussi votre article : Teleurstellend einde van de klimaattop in Egypte

1. Ambitieu klimaatbeleid

Om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen voor 2025 pieken. Daarom pleitte de Europese Unie voor meer ambie bij sommige landen (lies : Chine). Daar zijn geen afspraken over gemaakt. La Chine s’attend à ‘voor 2030’ een piek in de uitstoot te bereiken en 2060 climaat neutrale te zijn, and will daar niet van afwijken.

Plus de 80 % de tous les types de broeikasgassen sont l’héritage de marques fossiles. Toch is het verminderen van olie en gas nooit explicite als doel geformuleerd in internationale klimaatafspraken. Le climat à Glasgow a été créé pendant des années par la plus célèbre marque de fossiles afschalen van steenkool pour le premier génome en tant que stap belangrijke op weg naar een klimaatveilige weld.

Met steun van India heeft de Europese Unie in Egypte geprobeerd het afschalen van olie en gas toe te voegen als een doelstelling. Onder druk van met name Saoedi-Arabië est dat niet gelukt. Volgend jaar moet hierover verder worden onderhandeld. Maar in gastland Verenigde Arabische Emiraten, een olieland, lijkt de kans van slagen niet groot.

2. Financement climatique

Rijke landen voldoen nog steeds niet aan de belofte die ze al nel 2009 hebben gedaan om vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen voor financiering van klimaatbeleid in arme landen (niet te verwarren met het nieuwe fonds om klimaatschade te compenseren). Ook na de top en Egypte wordt aan die belofte nog niet voldaan.

De verwachting est nu dat het bedrag in 2024 voor het eerst wordt gehaald. Maar tegen die tijd est de 100 miljard waarschijnlijk al niet meer genoeg. Landen hebben beloofd om het bedrag en 2025 aan te passen. Dat rijke landen niet voldoen aan wat ze hebben afgesproken, verzwakt hun positie in de onderhandelingen over thema’s, soals het sneller reduceren van broeikasgassen.

Rijke landen willen het geld het liefst besteden aan die reductie (mitigatie), arme landen zeggen dat ze vooral geld nodog hebben om weerbaarder te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering (adapté). En Egypte is besloten een groter deel van deze financiering te besteden aan adaptatie.

Lees regarde l’analyse deze de 2011 : Klimaathulp aan arme landen : doet Nederland genoeg ?

Photo Mohamed Abd El Ghany/Reuters
Photo Mohamed Abd El Ghany/Reuters
La durée de la séance plénière afsluitende van de geflopte COP27-klimaattop blijken verscheidene afgevaardigden moegestreden
Photo Mohamed Abd El Ghany / Reuters & Peter Dejong / AP Photo

3. Métaanréduction

Le président américain Joe Biden a confirmé en Égypte que le Verenigde Staten zich inzetten voor een verdere reductie van de uitstoot van metaan, en veel sterker broeikasgas e kooldioxide. Biden n’a pas rencontré beaucoup plus dans son plan que VS, ainsi que rencontré l’Union européenne, même à Glasgow lanceerden. Inmiddels hebben zo’n 150 landen zich aangesloten bij de Global Methane Pledge om de metaanuitstoot voor 2030 met 30 pour cent vous réduisez. Chine, Inde et Russie, de landen met de meeste methaanuitstoot, doen niet mee.

Volgens de organisation InfluenceMap, die bijhoudt of methaanbeloftes worden gehaald, proberen de meeste landen de landbouw, un secteur die veel methaan uitstoot, spare you. J’ai lancé Naties Verenigde en Egypte le système d’alerte et de réponse au méthane (MARS), waarmee met behulp van satellieten gegevens worden verzameld over metaanemissies. Grâce à son système, vous pouvez modifier grote metaanbronnen worden opgespoord.

4. Herbebossing

En Egypte werd veel gesproken over het beter beschermen van bossen, die veel CO2 hommes ouverts. Bij het Forest and Climate Leaders’ Partnership comprend plus de 140 zones géographiques. Zij willen voor 2030 een einde maken aan het verlies van bossen. Volgens een rapport van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, è dat een vereiste om de opwarming tot 1,5 gradin te beperken.

A Sharm-el-Sheikh werd Lula da Silva, de aanstaande president van Brazilië, comme een détenu onthaald. Onder vertrekkend president Jair Bolsonaro, die niet in Egypte was, heeld Brazilië zich afzijdig van de onderhandelingen. “Ik ben hier vandaag om te vertellen dat Brazilië weer betrokken wil zijn bij de inspanningen voor een gezondere planetet”, zei Lula in een toespraak. “De strijd tegen de opwarming van de aarde is onlosmakelijk verbonden met het gevecht tegen armoede.” Lula beloofde zich in te zetten voor een ontwikkelingsmodel dat non gebaseerd è op vernietiging van het Amazoneregenwoud ten gunste van de welvaart van een kleine groep.

5. Groene waterstoff

Le Premier ministre Mark Rutte a soutenu le climat en Égypte après avoir rencontré Oman au sujet des eaux “vertes”. Il s’agit de waterstof die wordt geproduceerd met duurzame energie en die fossil brandstoffen kan vervangen in sectoren waarvoor nog geen alternatieven bestaan, zoals luchtvaart en zware industrie.

Nederland était en Égypte et niet het enige land met belangstelling voor waterstof. Er werd on de top zelfs propre conférence aan het thema gewijd. Groene waterstof est un belofte voor meer duurzaamheid, maar tegelijkertijd een risico, omdat de productie van waterstof veel energie vergt. Energie uit zon en wind die wordt gebruikt om waterstof te maken, kan niet worden ingezet voor bijvoorbeeld elektrische auto’s of warmtepompen.

6. Gerechtshof international

Peut-il arriver de trouver un endroit agréable pour les hommes qui n’ont pas un environnement chaud pour réchauffer le climat ? Die vraag wil de alleantie van kleine eilandstaten voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof a Den Haag. C’est une initiative de Vanuatu, un autre des plus petits staatjes de Stille Oceana, la porte de stijging van de zeespiegel in problemen comen.

Een uitspraak van het Hof zal niet bindend zijn, maar kan volgens Vanuatu duidelijkheid verschaffen over the mogelijkheid om het international recht in te zetten voor het versterken van klimaatbeleid. Ruim tachtig landen steunen het initiatief, waaronder ook rijke landen als Nieuw-Zeeland en Duitsland.

sept. Biodiversité

In de slotverklaring van de klimaattop wordt gewezen op “het vitale belang van bescherming, behoud en herstel van natuur en universaln voor effectieve en duurzame klimaatactie”. Il débat d’une grande conférence VN sur la biodiversité, meurt dans deux semaines à partir de Montréal. Le sommet avait al veel eerder in het Chinese Kunming moeten plaatsvinden, maar werd door corona steeds uitgesteld. À Montréal, moeten landen concrete afspraken maken om het weldwijde verlies van biodiversiteit voor 2030 te stoppen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *