Er is een naam voor een nieuw groot, extreem getal : quetta (een 1 met 30 nullen)

De hoeveelheid data groeit zó snel. Le rêve de golf avancé ultime est le terme officiel pour vous. Nombre total Lors de la rencontre internationale des conférences familiales, la première semaine à Paris, le parcours des rencontres s’est tenu pour rencontrer le meeting center avec le nouveau spa de la star internationale d’un jour ou l’autre. Dit SI-stelsel bevat de standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld massa (zoals een kilogramme) en snelheid.

De vier nieuwe termen zijn : ronna, quetta, ronto en quecto. Les deux premiers représentants du niveau respectif 1027 fr 1030 – les termes ouverts en SI-stelsel font de altijd un ressort avec un facteur duizend. Voor de gode orde: 1030 est een 1 met 30 nullen erachter. Tot nog toe ging het stelsel slechts tot 1024een hoeveelheid waarvoor en 1991, le terme ‘yotta’ est geacpteerd.

Naar verwachting productert de mens binnen enkele jaren 1024 yottaoctets de données par an. “Daarna zal die hoeveelheid snel doorgroeien”, note Richard Brown, bedenker van de termen, un emploi au National Physical Laboratory de Londres.

Het gebruik van de termen beperkt zich trouwens niet tot datastromen, zegt hij. Om een ​​​​​​ander voorbeeld te donné : de aarde weegt ongeveer één ronnagram.


Omdat het SI-stelsel symmetrisch est, zo legt Brown uit, zijn naast nieuwe termen voor hele grote, ook meteen twee nieuwe termen voor het hele kleine geaccepteerd. Ronto staat pour 10-27 dans ce par 10-30. De masse van een een elektron è ongeveer een quectogramme.

Volgens Gert Rietveld, senior wetenschapper au VSL Nationaal Metrologisch Instituut, est de opname van de nieuwe termen in het SI-stelsel „een heel goed idee”. Google gebruikt al de term ‘hella’ voor een hoeveelheid van 1027 un octet. Seniors est le terme « bronto » de geopperd. „Er dreigt een wildgroei aan termen”, zegt Rietveld. “Le terme désigne une bonne utilisation et une bonne gestion des données qui ont été officielles, acceptées au niveau international comme norme de gestion.”

Brown zegt van die alternative termen te gruwen. Alleen al omdat ze niet voldoen aan de richtlijnen. Zo hoort een nieuwe term voor het SI-stelsel te beginnen met een nog niet eerder gebruikte letter. „En alleen de r en de q waren nog beschikbaar”, zegt Brown.

Vous voulez savoir comment le datastroom n’a pas grand-chose à faire parce que vos mots de passe sont comme ça aussi ? Welke lettres moeten dan gebruikt worden? Brown ziet dat er de komende 25 jaar in ieder geval niet van komen. Mochten daarna toch termen nodog zijn voor nog grotere of kleinere hoeveelheden, dan „kunnen we misschien overgaan op het gebruik van dubbele termen”, zegt hij. Zoals een tijdje est gedaan voordat bijvoorbeeld de term pico (een biljoenste, 10-12) werd geaccepteerd. “Cette heette et micromicro”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *