Een zwangerschap verandert de hersenen van aanstaande moeders

Lorsque la structure et la fonction des propriétaires d’une épicerie ont une structure et une fonction de base, les Pays-Bas sont en mesure de contrôler leurs activités. Les jeux de rôle peuvent jouer un rôle plutôt que d’emboîter les moeders veel aanstaande aan het einde van de zwangerschap krijgen, et en tant que tussen moeder contraignant généralement na de boorte. Een jaar na de bevalling zijn van deze veranderingen terug in de staat van voor de zwangerschap. L’opinion publique a été rendue publique dans une interview avec Wetenschappelijke Communication nature.

Tijdens een zwangerschap brengen ongekende hoeveelheden ormonen grote veranderingen teweeg in het lichaam van een vrouw. Sommige zijn tijdelijk, andere blijven décennal na de geboorte bestaan.

Aussi dans het brein treden veranderingen op, ontdekten hersenonderzoeker Elseline Hoekzema en haar collègue van het Amsterdam UMC en de Universiteit Leiden. Zij onderzochten veertig vrouwen voor, tijdens en na hun eerste zwangerschap, en 28 van hen ook een jaar na de bevalling. Ze scanden de hersenen van de vrouwen, maakten hartfilmpjes en bepaalden onder meer de hoeveelheid zwangerschapshormonen in de urine.

Inlevings vermogène

Les onderzoekers ontdekten dat tijdens de zwangerschap een verbeterde samenhang ontstaat in het zogeheten réseau par défaut, un réseau de verschillende hersengebieden die gezamenlijk actief zijn in de ‘ruststand’, als iemand niets doet. Il est également lié à l’interaction sociale en inlevingsvermogen. Le nom a été utilisé dans ce réseau, le cuneus, bleek bij de zwangeren opvallend sterker functioneel verbonden met de resto van the network. Bien que zwangerschap days on bepaalde plekken in hersenen de grijze stof neemt, waar de cellichamen van zenuwcellen zitten – un effet que Hoekzema eerder al in a studio bij Spaanse vrouwen vond. In de witte stof, gevormd door de lange uitlopers van zenuwcellen, vonden de onderzoekers juist geen sterke veranderingen.

Hoekzema en haar namen de collègue également vragenlijsten af ​​​​bij de deelnemende vrouwen. Daarin ze bijvoorbeeld naar schoonmaakgedrag en hoe selectief de aanstaande moeder was in haar social contacten, om de mate van nesteldrang te bepalen – ‘nestelende’ dieren en mensen richten zich lier op bekenden. En ze gebruikten vragenlijsten om de moeder-kindbinding in kaart te brengen.

La crête du grijze stof bij de zwangere vrouwen hield verband met nesteldrang bij de aanstaande moeders, bleek uit statistische analysis van de gegevens. C’est également la même chose avec i toegenomen hoeveelheden van het hormoon estradiol in de laatste drie maanden van de zwangerschap. Un verbe oorzakelijk peut vous donner une idée non définitive, mais suggère que l’augmentation du taux sanguin et des œstrogènes dans la phase de développement joue un rôle important, écrivent les auteurs. Andere zaken die het brein van een zwangere vrouw mogelijk zouden kunnen beïnvloeden, zoals veel stress of you weinig slaap, bleken daaraan niet gerelateerd.

Lire aussi : De eerste 1000 jours beïnvloeden het leven

Fixationsstornis

De toename van de functionele verbindingen in het réseau par défaut hield verband met ander belangrijk gedrag van de aanstaande moeder: de binding met haar kindje. Moeders a rencontré un sterkere samenhang dans ce réseau tijdens de zwangerschap haden een jaar plus tard een betere binding met hun kindje. Ze hadden meer plezier bij het omgaan met hun kind, en minder afwijzende gevoelens, en het risico op een verstoorde moeder-kindbinding was lager. De een moeder borstvoeding gaf, en de manier waarop ze bevallen was, had hierop geen duidelijk effect.

„Bij moeder-kindbindingsstoornissen is er een sterke vijandigheid naar het kindje, wat zich uit in complete afwijzing of agressie. In onze studie kwamen gelukkig geen extreme gevallen voor, maar in hoeverre de moeders boosheid of agressie voelen jegens hun kindje varieert altijd”, licht Hoekzema par e-mail toe.

Door dit soort onderzoeken hoopt Hoekzema een beter beeld te krijgen van wat er gebeurt in het lichaam van een zwangere vrouw, en ook wat er gebeurt als er problemen zijn rondom de zwangerschap of geboorte. „In de gevoelige periode rond de geboorte kunnen ernstige mental problemen optreden, zoals depressie, psychose, of moeder-kindbindingsstoornissen. Het is goed denkbaar dat dit soort hersenveranderingen daaraan bijdraagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *